شعر زیبای “دبستانی ترین احساس من”

شعر زیبای "دبستانی ترین احساس من" - www.Radsms.com
شعر بسیار زیبا و پر مفهوم که ارزش یک بار خوندن رو داره
به همراه عکس