شعر زیبای “دبستانی ترین احساس من”

avale dabestan شعر زیبای دبستانی ترین احساس من
شعر بسیار زیبا و پر مفهوم که ارزش یک بار خوندن رو داره
به همراه عکس