اس ام اس های عاشقانه زیبا و جذاب جدید آذر ماه 88

هر روز با جدیدترین و داغ ترین اس ام اس های روز

به خاموشی ما منگر که ما معدن رازیم

فلک بشکست بال ما را وگرنه اهل پروازیم . . .

.

.

.

بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق٬یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است

.

.

.

خود را به که بسپارم وقتی که دلم تنگ است

پیدا نکنم همدل دلها همه از سنگ است

گویا که در این وادی از عشق نشانی نیست

گر هست یکی عاشق آلوده به صد رنگ است . . .

ادامه در لینک زیر