اس ام اس فلسفی ، اس ام اس عرفانی جدید و زیبا
اس ام اس فلسفی ، اس ام اس عرفانی جدید و زیبا

اس ام اس و جملات قصار بسیار زیبا  

همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن . . .

ادامه در لینک زیر