اس ام اس فلسفی مهر ماه ، اس ام اس آبان 88 ، اس ام اس جدید فلسفی ، اس ام اس موفقیت ، اس ام اس پند آموز ، مسیج فلسفی ، اس ام اس عرفانی جدید ، اس ام اس معنی دار ، پیامک فلسفی جدید ، پیامک عرفانی ، پیامک آبان 88 ، پیامک جدید ، اس ام اس جدید ، اس ام اس و جملات قصار ، سخنان بزرگان

اس ام اس فلسفی و عرفانی جدید

http://sms4all.iranblog.com

 

 

اس ام اس فلسفی جدید ، اس ام اس عرفانی جدید sms4all.iranblog.com

از مخالفت مهراس ، چرا که بال ها در خلاف باد به پرواز در می آیند . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی جدید ، اس ام اس عرفانی جدید sms4all.iranblog.com

اگر شیری درنده در برابرت باشد ، بهتر از آن است که سگی خائن پشت سرت باشد  . . .

ادامه در لینک زیر