اس ام اس و جملات قصار زیبا و دسته اول دی ماه 88

http://radsms.com

کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس جدید ، اس ام اس دی ماه 88 radsms.com

خدا همانی است که ما میخواهیم ، کاش ما هم همانی بودیم که خدا میخواست . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس جدید ، اس ام اس دی ماه 88 radsms.com

بدان که بزرگی ، و بزرگی تو از خداست . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس جدید ، اس ام اس دی ماه 88 radsms.com

سلام ، خداحافظ

چیز تازه ای اگر یافتی برای این دو اضافه کنید

تا بلکه باز شود این در بسته به روی دیوار . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس جدید ، اس ام اس دی ماه 88 radsms.com

امده ایم که با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم ، نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس جدید ، اس ام اس دی ماه 88 radsms.com

به ارزش نگاه دوست هنگامی پی میبری که در بند دشمنان خود باشی . . .

ادامه در لینک زیر