اس ام اس مخصوص محرم sms محرم

(سری دوم )

http://radsms.com


اس ام اس محرم 88 ، پیامک محرم ، www.radsms.com

اس ام اس محرم 88 ، اس ام اس جدید محرم ، پیامک تسلیت محرم www.radsms.com

متن کامل زیارت عاشورا به همراه معنی


بی حسین بن علی احساس پیری می کنم / نی که پیری بلکه احساس حقیری می کنم

گفت سائل از چه رو محکم به سینه می زنی؟ / گفتم از آینه ی دل گردگیری می کنم

عزاداریتان قبول، التماس دعا (علیرضا راد )

.

.

.

اس ام اس محرم 88 ، اس ام اس جدید محرم ، پیامک تسلیت محرم www.radsms.com

گویند که در روز قیامت علمدار شفاعت زهراست

علم فاطمه دست قلم عباس است

.

.

.

اس ام اس محرم 88 ، اس ام اس جدید محرم ، پیامک تسلیت محرم www.radsms.com

سلام من به محرم, محرم گل زهرا

به لطمه های ملائک, به ماتم گل زهرا . . .

.

.

.

اس ام اس محرم 88 ، اس ام اس جدید محرم ، پیامک تسلیت محرم www.radsms.com

خنده کنان می رود روز جزا در بهشت

هر که به دنیا کند گریه برای حسین . . .

ادامه در لینک زیر