اس ام اس سلام و احوالپرسی

http://radsms.com

salam 300x225 اس ام اس صبح به خیر و سلام و احوالپرسی

اس ام اس سلام صبح به خیر – www.RadsMs.com

سلام من

به غنچه ای كه صبحدم ، به خنده باز می شود . . .

.

.

.

اس ام اس سلام صبح به خیر – www.RadsMs.com

به لحظه هاي “بي” توبودن سلام ميكنم / به سينه ام دلي هست به نام ميكنم

تمام ميشود اين فاصله ها بي گمان / به لحظه هاي “با “تو بودن سلام ميكنم . . .

.

.

.

اس ام اس سلام صبح به خیر – www.RadsMs.com

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟

هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی . . .!؟

.

.

.

اس ام اس سلام صبح به خیر – www.RadsMs.com

خزان که مال ما شد ، بهار مال شما

صاف و ساده بگویم ، سلام حال شما !؟

.

.

.

اس ام اس سلام صبح به خیر – www.RadsMs.com

سلام بر تو كه عاشق سلام بر تو كه شيدا / سلام بر تو كه خوابي سلام بر تو كه رويا

سلام شعر فريبا سلام دلبر زيبا  / سلام راوي غم ها سلام عاشق شيدا . . .

.

.

.

اس ام اس سلام صبح به خیر – www.RadsMs.com

سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب!

ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم !

ادامه در لینک زیر