اس ام اس ها و پیامک های فلسفی و عرفانی بسیار جدید اردیبهشت ماه 89

http://radsms.com

stock vector pink contact or message diamond icon vector illustration 46566682 اس ام اس ها و پیامک های فلسفی و عرفانی بسیار جدید اردیبهشت ماه 89

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

برترين کلمه: ” الله ”   حاضرترين کلمه: ” خدا

وسيع ترين کلمه: ” بهشت ” پاک ترين کلمه: ” فطرت “

آرام ترين کلمه: ” سکوت ”  گرسنه ترين کلمه: ” حرص “

مهربان ترين کلمه: ” مادر ” خونين ترين کلمه: ” جنگ “

بي نيازترين کلمه: ” قناعت ” باحياترين کلمه: ” فاطمه “

راستگوترين کلمه: ” آينه ” تنگ ترين کلمه: ” قبر “

بي حال ترين کلمه: ” تنبل ” عبرت انگيز ترين کلمه: ” قبرستان “

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

عزيز دلم جدائي مکن / جهان کوچکيست ، بي وفائي مکن

ببخش عاشقت را و منت گذار / من که گريه کردم ، عاشق آزاري مکن . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

مثل آب باش با مبدا و مقصد مشخص و مسیر نا مشخص

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

عاقل کسی است که در پنهان کاری نکند که در آشکار از آن خجالت بکشد . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

در کوی نیک نامان ما را گذر ندادند / کر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

اگر پند از پیر خردمندان به شیرینی نیاموزی

فلک این پند با تلخی پیاموزد تو را روزی . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

فاخرترين لباس ، توليد کارخانه ي کرم است ، کرم ابريشم

ما را به غرور چکار . . . ؟

ادامه اس ام اس ها در لینک زیر


.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

هميشه پس از گريه هاي عميق، روح ها لبخند ميزنند

درست همچون رنگين کمان، که لبخند آسمان پس از باران است . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

ميزي براي کار ، کاري براي تخت ،

خوابي براي جان ، جاني براي مرگ ،

مرگي براي ياد ،  يادي براي سنگ ،

اين بود زندگي. . . ؟

(زنده یاد حسین پناهی)

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

در دوستی ِ ما،

پارسال

امسال

یا سال آینده

تنها طول ِ آن را افزایش می هد،

عمق ِ آن در توان کلمات نیست . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

اگر میخواهی خوشبخت باشی ، جز آنکه برایت مهیاست ، آرزو مکن . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

به یاد داشته باش :

نقطه اوج هر فوواره ، سرآغاز سقوط است . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

بگـو اي دل در ايـن فـردا چـه داري / چه مي‌خواهي در اين صحرا بکاري

چـه فرقـي داشـت با امـروز ، ديـروز / که يک عمر است فـردا مي‌شماري . . .؟

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

بزرگترين افسوس آدم اين است:

“مي خواهد اما نمي تواند، و به ياد مي آورد روزي را که مي توانست اما نخواست.”

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

هر جا خوبي پيدا کرديد، برداريد، مال خودتان است . . .!

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

برهنگی ٬ بیماری عصر ماست ٬ به گمان من تن تو باید مال کسی باشد که روحش

را برای تو عریان ساخته است . . .

(قسمتی از نامه چارلی چاپلین به دخترش )

برچسب ها