اس ام اس ها و پیامک های فلسفی و عرفانی بسیار جدید اردیبهشت ماه 89

http://radsms.com

stock vector : Pink contact or message diamond icon. Vector  illustration.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

برترین کلمه: ” الله ”   حاضرترین کلمه: ” خدا

وسیع ترین کلمه: ” بهشت ” پاک ترین کلمه: ” فطرت “

آرام ترین کلمه: ” سکوت ”  گرسنه ترین کلمه: ” حرص “

مهربان ترین کلمه: ” مادر ” خونین ترین کلمه: ” جنگ “

بی نیازترین کلمه: ” قناعت ” باحیاترین کلمه: ” فاطمه “

راستگوترین کلمه: ” آینه ” تنگ ترین کلمه: ” قبر “

بی حال ترین کلمه: ” تنبل ” عبرت انگیز ترین کلمه: ” قبرستان “

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

عزیز دلم جدائی مکن / جهان کوچکیست ، بی وفائی مکن

ببخش عاشقت را و منت گذار / من که گریه کردم ، عاشق آزاری مکن . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

مثل آب باش با مبدا و مقصد مشخص و مسیر نا مشخص

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

عاقل کسی است که در پنهان کاری نکند که در آشکار از آن خجالت بکشد . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

در کوی نیک نامان ما را گذر ندادند / کر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

اگر پند از پیر خردمندان به شیرینی نیاموزی

فلک این پند با تلخی پیاموزد تو را روزی . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

فاخرترین لباس ، تولید کارخانه ی کرم است ، کرم ابریشم

ما را به غرور چکار . . . ؟

ادامه اس ام اس ها در لینک زیر


.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

همیشه پس از گریه های عمیق، روح ها لبخند میزنند

درست همچون رنگین کمان، که لبخند آسمان پس از باران است . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

میزی برای کار ، کاری برای تخت ،

خوابی برای جان ، جانی برای مرگ ،

مرگی برای یاد ،  یادی برای سنگ ،

این بود زندگی. . . ؟

(زنده یاد حسین پناهی)

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

در دوستی ِ ما،

پارسال

امسال

یا سال آینده

تنها طول ِ آن را افزایش می هد،

عمق ِ آن در توان کلمات نیست . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

اگر میخواهی خوشبخت باشی ، جز آنکه برایت مهیاست ، آرزو مکن . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

به یاد داشته باش :

نقطه اوج هر فوواره ، سرآغاز سقوط است . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

بگـو ای دل در ایـن فـردا چـه داری / چه می‌خواهی در این صحرا بکاری

چـه فرقـی داشـت با امـروز ، دیـروز / که یک عمر است فـردا می‌شماری . . .؟

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

بزرگترین افسوس آدم این است:

“می خواهد اما نمی تواند، و به یاد می آورد روزی را که می توانست اما نخواست.”

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

هر جا خوبی پیدا کردید، بردارید، مال خودتان است . . .!

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس اردیبهشت ماه 89 ، radsms.com

برهنگی ٬ بیماری عصر ماست ٬ به گمان من تن تو باید مال کسی باشد که روحش

را برای تو عریان ساخته است . . .

(قسمتی از نامه چارلی چاپلین به دخترش )

برچسب ها