اس ام اس های فلسفی ، جملات قصار بزرگان مرداد ماه 89

http://radsms.com

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ،radsms.com

چشمان تو حروف را، بی استفاده می کنند!  کافی است نگاه کنی

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

انسانها گاهی آنقدراحمقند که مثل عروسکهای خیمه شب بازی روزی هزار بار

دستهای خود را بر سر میرسانند ولی نخهای را که از ان اویزانند را نمی یابند . . .

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی ست خنده دار است

زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است . .  .

فردریش نیچه

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

به ستاره ها نگاه کن،به چشمک زدنشون بخند اما دل نبند

چون چشمکشون از روی عشق نیست از روی عادته . . .

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم. آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم.

آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم . . .

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

از انسانها غمی به دل نگیر. زیرا خود غمگینند. با آنکه تنهایند از خود می گریزند زیرا به خود،

به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند. پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند . . .

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

بسیاری از دین ها به شیشه پنجره می مانند.

راستی را از پس آنها می بینیم، اما خود، ما را از راستی جدا می کنند . . .

جبران خلیل جبران

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

خداوندا ، از عشق امروزمان چیزی برای فردا کنار بگذار

نگاهی ، یادی ، تصویری ، خاطره ای..

برای آن هنگام که فراموش خواهیم کرد که روزی چقدر عاشق بودیم . . .

ادامه در لینک زیر

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

روز را خورشید میسازد. روزگارش را ما

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

همیشه به خاطر داشته باشید که دنیا هرگز مدیون شما نیست ،

زیرا قبل از شما نیز وجود داشته است . جان استیل . . .

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

زندگی چیست ؟
اگر خنده است چرا گریه میکنیم ؟
اگر گریه است چرا خنده میکنیم ؟
اگر مر گ است چرا زندگی می کنیم ؟
اگر زندگی است چرا می میریم ؟
اگر عشق است چرا به آن نمی رسیم ؟
اگر عشق نیست چرا عاشقیم ؟

دکتر علی شریعتی

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

جوانی نیز مانند پاک ترین و بهترین عشقها سرانجامی ندارد  . . .

گوته

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

زندگی ات را قربانی چیزی مکن،همه چیز را قربانی زندگیت کن . . .

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

تجربه بهترین درس است هر چند حق التدریس آن گران باشد . . .

کارلایل

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

باید گاهی سکوت کنیم ، شاید خدا هم حرفی برای گفتن داشته باشد . . .

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

خدا دوستدار آشناست. عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت.

( دکتر شریعتی )

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

همیشه آخر هر چیز خوب میشود.اگر نشد بدان هنوز آخر آن نرسیده

چارلی چاپلین

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

بخشندگی،انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است .

مارک تواین

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

ترنم باد، آوای دریا، به من می گویند که از بودن خود شاد باشم  . . .

.

.

.

اس ام اس مرداد ماه ۸۹ ، اس ام اس فلسفی ، radsms.com

روز به‌ روز دورتر می‌شود آسمان . طفلکی باران؛ خسته می‌شود!؟

برچسب ها