اس ام اس های بسیار زیبای فلسفی و جملات پر مفهوم بزرگان

http://radsms.com

stock vector email message icon vector illustration 44653654 اس ام اس های بسیار زیبای فلسفی و جملات پر مفهوم بزرگان

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

مهربانی زبانی است که :

برای کور دیدنی ، برای  کر شنیدنی ، و برای لال  گفتنی است . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

نه طوطي باش كه گفته ديگران را تكرار كني و نه بلبل باش كه گفته خود را هدر دهي . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

چشم ديگران چشمي است كه ما را ورشكست ميكند اگر همه بغير از خودم كور بودند

من نه به خانه باشكوه احتياج داشتم نه به مبل عالي . . .

بنيامين فرانكلين

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

جايگاه انسانيت قلب خاموش اوست ، نه ذهن وراجش . . .

جبران خليل جبران

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

n بار سقوط کردی n+1٬ بار برخیز  . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

نه وام ميدهم نه وام ميستانم زيرا وام راهي است بسوي تباهي . . .

شكسپير

ادامه در لینک زیر

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

بی سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی هستند

که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند ودوباره بیاموزند . . .

الوین تافلر

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

گناه را به گردن دنيا و ديگران نگذاريم, كوتاهي از همت و كوشش ماست

محمد حجازي

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

آنهایی که غم کمتری دارند با خودنمایی بیشتری می گریند. . .

تاسمیت

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

اگرهمواره همچون گذشته بينديشيد همان چيزي رابدست مي آوريد كه تابحال كسب كرده ايد. . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

هيچگاه بايك نادان جروبحث نكن زيراآنان كه شما

رانظاره مي كنند نادانترازآن هستند كه تشخيص درست دهند . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

نه ازخودت تعريف كن ونه بدگويي ، زيرا اگرتعريف كني نمي پسندند

واگر بدبگويي تورابيش ازآنچه اظهارمي كني بدمي پندارند . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

اگرقرارباشد به طرف هرسگي كه پارس ميكند سنگ پرتاب كني هرگزبه مقصد نميرسي . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

چهره يك زن ،نماينده شوهراووپيراهن يك مرد معرف زن اوست. . .

مثل يوگسلاوي

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

هيچگاه نمي توان بامشت گره كرده ، دستي را به گرمي فشارداد . . .

گاندي

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

موفقيت بدست آوردن چيزي است كه دوست داري

اما خوشبختي دوست داشتن چيزي است كه به دست آورده اي . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

باطن وسيرت واقعي مردم رادرزمان بدبختيشان مي توان شناخت. . .

دانيال نبي

برچسب ها