اس ام اس فلسفی و عرفانی جدید و بسیار خواندنی

http://radsms.com

stock vector : modern sms sign

برنج سرد را می توان خورد ، چای سرد را می توان نوشید

اما نگاه سرد را نمی توان تحمل کرد  . . .

.

.

.

به افکارت زبان نده ، ظرف که خالی باشد صدای بیشتری دارد . . .

.

.

.

هرگز به احساساتی که در اولین برخورد از کسی پیدا میکنید اعتماد نکنید . . .

.

.

.

هیچ وقت خودت را برای کسی شرح نده

کسی که تو را دوست داشته باشد نیازی به این کار ندارد

و کسی که تو را دوست ندارد آن را باور نخواهد کرد . . .

.

.

.

یکی قشنگی مزرعه رو میبینه و یکی کثیفی پنجره،این تویی که تصمیم میگیرى

چی ببینی امیدوارم همیشه قشنگ ببینی حتی از پشت پنجره کثیف . . .

ادامه در لینک زیر

.

.

.

سایه ها محصول پشت کردن دیوار ها به آفتابند ، گستاخی دیوارها

را تقلید نکنیم تا آفتابی بمانیم . . .

.

.

.

فراموش نکن قطاری که ار ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد

ولی راه به جائی نخواهد برد . . .

.

.

.

کسی میتواند به پای عشق بمیرد که قبل از آن زندگی در پیش چشمانش مرده باشد . . .

.

.

.

هیچ تدبیری را ، قدرت تغییر تقدیر نیست . . .

برچسب ها