اس ام اس به زبان کردی ، پیامک کردی

http://RadsMs.com

sms falsafi

شهوقی أوویی تؤیه رووناکی دپی سهوداسهرم

بؤ تریفهی ماهی أووت ضهن بص‌سهروسامانه شهو

معنی :

شوق دیدار روی تو روشنی‌بخش دل سودایی من‌است

بی‌ فروغ ماه رویت، جلوه و جلایی ندارد شب

.

.

.

هه رچه ند که نات بینم

به ڵام ده نگی خه نده ت

ئه بزوێنێ

دڵی سڕم

معنی:

هیچ می دانی

هر چند که ناپیدایی

اما دل شکسته ام می گوید

می آید صدایی

.

.

.

گیانا که م  زو  وه ره  نازدارم  زو  وه ره  به س  جاری  بت بینم

گیانم  بو  خوت  به ره

معنی :

جانان من زود بیا نازنینم زود بیا تا برای یک بار هم که شده ببینمت

جانم را بگیر و برای خود ببر

ادامه در لینک زیر


.

.

.

باخی بهههشتم ، روخساری تؤیه ضاوم تامــهزرؤی دیداری تؤیه

یـادی ثیرؤزت هـهر لـه دپـمایه تا أؤذی دوایـی کـؤتایی نایه

معنی :

باغ بهشت من ، رخسار توست دیدگانم مشتاق دیدار توست

یاد متبرک تو مونس دل من است وتا روز بازپسین همراه اوست

.

.

.

یاران تهطبیرص ، زامـم کـاری‌یه دهردی ئهمجـارهم ئهوینداری‌یه

کؤتره باریکه نصضیری بـاز بص ههرطیزناتوانص بفأص،دهرباز بص

معنی:

یاران چاره‌ای! زخم من کاریست چراکه درد م این‌بار،درد عشق است

کبوتری‌که به چنگ شاهین افتاده‌است نه مجال پروازش هست نه راه گریزی

.

.

.

بـص تؤ هـهناوم باخی بـص‌ئاوه طوپـی ئـاواتم سیس و ذاکـاوه

ضاوم لـه أصذنهی بهزهیی تؤیه بهسیهتی خهزان وادهی ضرؤیه

معنی :

بی یادت دلم باغ تشنه‌ای خواهد‌شد بی یادت گل امیدم خواهد پژمرد

چشم امیدم به باران رحمت توست پس پاییز مرا بهار پرشکوفه‌ گردان

.

.

.

ضؤن نهطرییم من به کوپ، شصواوه لصم أؤذ و شهوم

بؤ تهوافی أؤذی رووت شصواوه و سهرطهردانه شهو

معنی :

چگونه نگریم منی که روز و شبم را بازنمی‌شناسم

بهر طواف خورشید روی توست که شب سرگردان است

.

.

.

خهرمهنی ذینم به بادا ضوو به دهس هیجرانی تؤ

من دهسووتصم و شهمیش بؤ حاپی من طریانه شهو

معنی :

خرمن هستی‌ام را هجران تو به دست باد سپرد

من می‌سوزم و شمع نیز بر حالم می‌گرید شب