اس ام اس و پیامک بسیار زیبا با موضوع خداوند

http://radsms.com

to be with god 2 اس ام اس با موضوع خدا ، ارتباط با خدا

بنام خداوندی که داشتن او جبران همه نداشته های من است

میستایمش ، چون لایق ستایش است . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، اس ام اس ارتباط با خدا ، پیامک ارتباط با خدا www.radsms.com

پروردگارا

به من بیاموز ، دوست بدارم کسانی را که دوستم ندارند

کریه کنم برای کسانی که هیچگاه غم مرا نخوردند

لبخند بزنم به کسانی که هرگز تبسمی به صورتم ننواختند

و عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند . . .

ادامه در لینک زیر

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، اس ام اس ارتباط با خدا ، پیامک ارتباط با خدا www.radsms.com

مهم نيست قفل ها دست کيست، مهم اين است که کليدها دست خداست

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، اس ام اس ارتباط با خدا ، پیامک ارتباط با خدا www.radsms.com

شیشه عطر بهار لب دیوار شکست ، همهجا پر شد از بوی خدا

همه جا آیت اوست . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، اس ام اس ارتباط با خدا ، پیامک ارتباط با خدا www.radsms.com

اگر خداوند آرزویی در دلت نهاد ، بدان توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، اس ام اس ارتباط با خدا ، پیامک ارتباط با خدا www.radsms.com

مهم نیست که در عشق شکست بخوری ، مهم این است که در عشقی

که به خدا داری شکست نخوری  . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، اس ام اس ارتباط با خدا ، پیامک ارتباط با خدا www.radsms.com

از بار گنه شد تن مسکينم پست / يارب! چه شود اگر مرا گيري دست؟

گر در عملم آنچه تورا شايد نيست / اندر کرمت آنچه مرا بايد هست . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، اس ام اس ارتباط با خدا ، پیامک ارتباط با خدا www.radsms.com

چشم هايي که خدا را نبينند، دو گودال مخوفند که بر صورت انسان دهان باز کرده اند . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، اس ام اس ارتباط با خدا ، پیامک ارتباط با خدا www.radsms.com

4. راز يک زندگي زيبا اين است:

که امروز با خدا گام برداري و براي فردا به او اعتماد داشته باشي . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، اس ام اس ارتباط با خدا ، پیامک ارتباط با خدا www.radsms.com

صدور هيچ گذرنامه و ويزايي لازم نيست وقتي به خدا “پناهنده” مي شويد . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، اس ام اس ارتباط با خدا ، پیامک ارتباط با خدا www.radsms.com

بهترين دوست، خداست. او آنقدر خوب است که اگر يک گل به او تقديم کنيد دسته گلي

تقديمتان مي کند و خوب تر از آن است که اگر دسته گلي به آب داديم، دسته گل هايش را پس بگيرد . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، اس ام اس ارتباط با خدا ، پیامک ارتباط با خدا www.radsms.com
خدايا! تو آنچناني که ما مي خواهيم، مارا آنچنان کن که تو مي خواهي . . .

.

.

.
اس ام اس با موضوع خدا ، اس ام اس ارتباط با خدا ، پیامک ارتباط با خدا www.radsms.com
خداوند ، گوش ها و چشم ها را در سر

قرار داده است تا تنها سخنان و صحنه هاي بالا و والا را جستجو کنيم . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، اس ام اس ارتباط با خدا ، پیامک ارتباط با خدا www.radsms.com

خوشبختي هديه ي هماره ي خداست، فقط ما بايد دستهايمان را براي گرفتن هديه دراز کنيم . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، اس ام اس ارتباط با خدا ، پیامک ارتباط با خدا www.radsms.com

خدایا ، از عشق امروزمان ، چیزی برای فردا کنار بگذار . . .

.

.

.

اس ام اس با موضوع خدا ، اس ام اس ارتباط با خدا ، پیامک ارتباط با خدا www.radsms.com

از خداوند سپاسگذارم ، چون زیباست ، زیبایی را دوست دارد

و زیبایی هایی مثل ما را آفرید . . .

برچسب ها